Befriad från ångest - så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

Bassett, Lucinda

Licinda Basset driver sedan 1983 ett center för stress- och ångesthantering i USA. Hon visar övertygande att det går att bota sig själv och ta makten över sitt liv. S.32 - Natur och Kultur 2006

Hinta: 29,50€
Alv: 
ALV 10%