Atlantis återuppstår - Kampen mellan mörker och ljus

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta! http://africanwildanimalmuseum.org/map

this web page http://wollbeer.com/map
Cori, Patricia

Denna andra volym beskriver den icke nedtecknande mänsklighetens historia, med speciell betoning på hur och varför den väldiga Atlantiska civilisationen manipulerades av en utomjordisk kultur, vilket ledde till dess undergång. Vi får här se hur vårt sanna öde, återvinnandet av vår frihet som individer och som väktare på planeten Jorden, äventyras på grund av metoder och teknik som är skrämmande lika dem som användes mot våra förfäder. S.220 - Regnbågsförlaget 2003 http://optima-hrd.com/map

Hinta: click 23,50€
Alv: 
ALV 10%