Är det för sent att förändras? .. och andra frågor ur livet

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

Hellsten

Tommy Hellsten inbjuder modigt sina läsare till en dialog utan skyddsnät. Med utgångspunkt i läsarnas egna frågor och livsberättelser skriver han om syskonskap, sexualitet och närhet, inre balans och tillväxt. Han sporrar oss att bli medvetna om det som format oss och utmanar oss att våga förändras. S.220 - Fontana Media 2006 - Inbunden

Hinta: 28,80€
Alv: 
ALV 10%