Själens visdom - en vägvisare till ansvarsfulla val

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

Zukav, Gary & Francis, Linda

I Själens visdom fortsätter Gary Zukav och Linda Francis sin andliga vägledning för den moderna sökande människan. Liksom de tidigare utgivna böckerna är detta en praktisk, populärt hållen och lättillgänglig självhjälpsbok.
Denna gång betonar författarna vikten av självreflektion och att vi tar ansvar för våra egna val. De menar att vi måste bryta med den vanliga föreställningen om att vi är offer för omständigheterna. I stället utvecklas vi som människor om vi tar för vana att granska oss själva och vår egen del i vad som händer omkring oss

Hinta: 29,00€
Alv: 
ALV 10%