Elämän laki 1

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

A.D.K. Luk

Ylösnousseet Mestarit (mm. Morya ja St Germain) antoivat 1950-luvulla Yhdysvalloissa valitulle oppilasryhmälle uutta tietoa ja opetusta mm. jokaista yksilöä koskevista kosmisista laeista, ihmisen alkuperästä, olemuspuolista, luomiskyvystä, täydellistymisestä ja alkaneesta suurten muutosten aikakaudesta. Oppilaita neuvottiin muun muassa kuinka suojautua epäpuhtaiden energioiden vaikutukselta, kuinka puhdistaa niitä ja kuinka vetää puoleensa kaiken tarvitsemansa. Opetukset koottiin kirjaksi, joka julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Mestarit kutsuivat tätä monitasoista kirjaa uuden aikakauden ohjekirjaksi. "Huomio, ajatus ja tunne ovat välineet joilla luomme jatkuvasti joko täydellisyyttä ja onnea tai epätäydellisyyttä ja tuhoa tähän maailmaan".

Hinta: 20,00€
Alv: 
ALV 10%