JOOGANOPETUSTA HYVÄSSÄ YAMASSA - Jooganopettajan opas

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

Anne Nuotio

Joogatunti voi olla paikka, jossa ihmisen aito hyvyys ja herkkyys sekä sydämen uteliaisuus pääsevät esiin. Samalla joogaan ja sen opetukseen liitetään usein vaativiakin odotuksia, joista monet kohdistuvat opettajaan.
Parhaimmillaan jooganopettaja tukee oppilaassa tapahtuvaa tietoisuuden kasvua luomalla rakkaudellisen, hyväksyvän ja rehellisen ilmapiirin. Tämä edellyttää, että opettaja kunnioittaa niin itseään, omia rajojaan kuin oppilaitaan. Kun opettajan on sisäistänyt roolinsa rajat ja vastuut, näkyy se ohjauksessa selkeytenä, turvallisuuden tunteena, välittämisenä ja kunnioittamisena. Tällöin myös oppilaalla on tilaa kasvaa kokoisekseen.

Joogan opettaminen on ensisijaisesti dialogia. Jooganopetusta hyvässä Yamassa kutsuu tarkastelemaan tuota vuorovaikutusta aina käytännön asioista hienovaraisiin tunnelatauksiin.

Kirja on tarkoitettu opettajille, jotka pohtivat opettajuuden ydintä ja rajoja. Samalla teos tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia kaikille joogasta kiinnostuneille. 107 s. Padmasana Anne Nuotio 2017

Hinta: 34,00€
Alv: 
ALV 10%