JEESUKSEN JOOGA

Huomioithan, että verkkokaupan tilanne ei välttämättä vastaa kaupan hyllytilannetta!

Yogananda, Paramahansa

Evankeliumin kätkettyjen opetusten ymmärtäminen

"KATSO JUMALAN VALTAKUNTA ON SISÄISESTI TEISSÄ"
”Jeesus meni hyvin syvälle opetuksissaan, jotka näyttävät pintapuolisesti katsoen yksinkertaisilta – paljon syvemmälle kuin useimmat ihmiset ymmärtävätkään. – – [Hänen opetuksissaan] on koko joogan tiede, meditaation kautta kulkeva transsendentaalinen tie Jumalan yhteyteen.” –Paramahansa Yogananda, Joogin omaelämäkerran kirjoittaja

Tässä merkittävässä kirjassa Paramahansa Yogananda paljastaa evankeliumien kätketyn joogan. Hän vahvistaa todeksi, että idän muinaisten viisaiden tavoin Jeesus sekä tunsi joogan että opetti tätä yleispätevää Jumalan oivaltamisen tiedettä lähimmille oppilailleen.

Kirjaan on koottu katkelmia Paramahansa Yoganandan paljon kiitosta saaneesta kaksiosaisesta teoksesta The Second Coming of Christ: The Resurrection of the Christ Within You (Kristuksen toinen tuleminen – Kristuksen ylösnousemus meissä). Tämä tiivis, syvällisten ajatusten täyttämä teos poistaa Jeesuksen alkuperäisiä opetuksia vuosisatojen ajan hämärtäneet dogmit ja väärinymmärrykset. Se osoittaa, että Jeesus opetti hengellistä tietä, jota seuraamalla kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat etsijät voivat kulkea Jumalan valtakuntaan.

Kirjan aiheita ovat: Jeesuksen tuntemattomat vuodet Intiassa / Meditaation muinainen tiede: kuinka tulla Kristuksen kaltaiseksi / Kasteen todellinen merkitys / Miten joogan periaatteet ja menetelmät vastaavat suurimpien kristillisten pyhimysten ja mystikkojen opetuksia.
148 S. NIDOTTU Self-Realization Fellowship 2016

Hinta: 18,50€
Alv: 
ALV 10%