Neljä jaloa totuutta – Buddhan ydinopetus onnellisuudesta

The Four Noble Truths – Buddha’s core teaching on happiness

La 27.1. & Su 28.1. klo 10-18

Opetus on kokonaisuus, johon tulee osallistua molempina päivinä.
To attend this teaching, full attendance is required.

Mahayana Dzogchen Buddha Path Dharma –opettaja, kunnioitettava Archarya Thabgye Lama Erik D. Jung opettaa Helsingissä nyt jo kahdeksatta kertaa. Tapahtumat järjestää Dzogchen Khenpo Choga Rinpochen oppilaiden harjoitusyhteisö Dzogchen Shri Singha Suomi.

Mahayana Dzogchen Buddha Path Dharma Teacher Venerable Archarya Thabgye Lama Erik D. Jung teaches in Helsinki already for the eighth time. Events are organized by Dzogchen Shri Singha Suomi, the practice group of Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche’s students.

Kaikki tilaisuudet ovat englanninkielisiä.
Dharma-opetukset ovat aina ilmaisia. Lahjoitukset ovat tervetulleita opettajan tukemiseksi ja tulevien opetusten mahdollistamiseksi. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: dsssuomi@gmail.com, p. 040-1712724

All teachings are in english.
Dharma teachings are always free. Donations are encouraged to support the teacher and make future teachings possible. You are warmly welcome!
More info: dsssuomi@gmail.com, p. 040-1712724

Archarya Thabgye Lama Erik D. Jung on ¬korkea-arvoisen Dzogchen Khenpo Choga Rinpochen valtuuttama dharmaopettaja. Thabgye Lama on innostava opettaja ja munkki, joka on opiskellut 14 vuotta opettajansa Khenpo Choga Rinpochen johdolla ja kiertää aktiivisesti opettamassa Yhdysvalloissa sekä eri puolilla maailmaa. Hänen opetuksensa ovat selkeitä, sydämellisiä ja käytännönläheisiä, ja ne antavat ajateltavaa niin vanhoille harjoittajille, kuin buddhalaisuuteen tutustuvillekin. Hänen selkeä opetustyylinsä avaa buddhalaisuuden keskeisiä opetuksia ja yhdistää niitä havainnollisella tavalla tämän päivän moderniin elämään.

Archarya Thabgye Lama Erik D. Jung is a lifelong Buddhist practitioner and a monk with the Dzogchen Longchen Nyingthig Lineage of Mahayana Buddhism. He has been studying under the guidance of His Eminence Dzogchen Khenpo Choga Rinpoche for 14 years, dedicatedly teaching and leading retreats in USA and around the world. His teachings are clear, sincere and practical, as well as insightful for both old students and those new to Buddhism. His clear way of teaching opens the fundamental teachings of Buddhism and connects them illustratively to today’s modern life.

Aika: 
Lauantai, tammikuu 27, 2018 - 10:00 - Sunnuntai, tammikuu 28, 2018 - 18:00
Pääsymaksu: 
Vapaa pääsy